HUISREGELS

Onderstaand de huisregels voor dit evenement.

 1. Op verzoek moet je legitimatie kunnen laten zien. Het is verplicht een legitimatiebewijs bij je te dragen in de vorm van een rijbewijs, paspoort of ID-kaart.
 2. Er geldt een Zero-Tolerance drugsbeleid.
 3. Onder de 18 geen alcohol. Bij toegang tot het evenemententerrein wordt een rood polsbandje om gedaan bij personen onder de 18 jaar.
 4. Beveiligingsmedewerkers hebben het recht om bij entree, en bij een vermoeden van overtreding op het terrein, je te fouilleren en tassen te controleren. Bij weigering van dit verzoek kun je van het festivalterrein verwijderd of geweerd worden.
 5. Het betreden van het festivalterrein is op eigen risico.
 6. De organisatie en dienstdoende medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade die bezoekers van het festival kunnen ondervinden. Tevens is de organisatie niet verantwoordelijk voor verloren en/of gestolen persoonlijke eigendommen.
 7. Het is in ieder geval niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren, drugs, glaswerk, vuurwerk, stokken, wapens en/of voorwerpen welke als wapen kunnen worden aangewend of als middel om de orde te verstoren mee naar het festivalterrein te nemen of voorhanden, dan wel in het bezit te hebben.
 8. Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderzijds discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en/of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt onmiddellijke uitzetting.
 9. Het dragen van kleding met naar mening van medewerkers en/of organisatie discriminerende, provocerende en/of kwetsende teksten is niet toegestaan.
 10. Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die zichtbaar dronken zijn en/of de orde verstoren.
 11. Crowdsurfen is verboden.
 12. Personen die de orde verstoren zal de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden.
 13. Het is bezoekers verboden zich op te houden in een ander gedeelte van het evenemententerrein dan dat waar het toegangsbewijs hen recht toe geeft.
 14. Bij het verlaten van het evenemententerrein vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs.
 15. Het is niet toegestaan het terrein te betreden of er op te verblijven onder invloed van drugs, medicijnen of enige andere stof die het gedrag negatief kan beïnvloeden.
 16. Het is verboden op het terrein te gooien met voorwerpen en/of vloeistoffen.
 17. Het meebrengen van honden of andere dieren is verboden.
 18. Bij vernieling van eigendommen van de organisator of van de samenwerkende bedrijven wordt de schade op de overtreder verhaald.
 19. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en dienstdoende medewerkers, op straffe van verwijdering.
 20. Bij overtreding van de huisregels zal het desbetreffende team uit de competitie worden verwijderd en de deelname voor het jaar erop worden ontzegd.

De organisatie

Regels t.a.v Alcohol beleid

Per 1 januari 2014 is de wet in werking getreden waarin jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt geen alcoholische drank mogen drinken. Wij zullen als organisatie de wet serieus naleven. Het is de overheid ook ernst met de naleving, de boetes zijn hoog en de controles erop groot. Op de website staat hoe wij daar mee omgaan tijdens het festival. Neem de tijd dit door te lezen en stuur de link over dit onderwerp door naar je teamleden.